Hitta Kv mobilapp

Sekretesspolicy för Hitta kursvinnares mobilapp “Hitta Kv”
Den information som används i mobilappen är en icke personligt identifierbar information.

Du kan själv ladda upp listor och portföljer från desktop-programmet Hitta kursvinnare, som sedan visas i mobilappen.
Identifiering i mobilappen sker då endast med det medlemsnummer du använder både vid inloggning i desktop-programmet resp. mobilappen.

Mobilappen Hitta Kv samlar INTE in någon information alls.

Hur vi använder mobilappen
Appen behöver kolla status för mobilens internetuppkoppling, i syfte att hämta kursinformation.
Därför behöver appen tillgång till denna status-information.
Appen hämtar listor och kursdata från vår server.

Informationsdelning
Hitta Kv delar inte app-information med företag, organisationer eller privatpersoner alls. Ingen information samlas in.

Informationssäkerhet 

Inloggningsuppgifter är skyddade, när de skickas över internet.

  • Vi granskar lagring och har rutiner för fysiska säkerhetsåtgärder, för att skydda mot obehörig åtkomst till våra system.
  • Vi begränsar åtkomsten till informationsanvändning.