Ranking

admin Ranking Leave a Comment

I modulen Ranking jämför du olika aktiers kursutveckling, gentemot börsindex, branschindex eller något annat som du vill jämföra med. Det här är ett bra verktyg för att upptäcka aktier som …