De syv trin i regnskabsanalyse.

I Hitta kursvinnares modul til regnskabsanalyse arbejder du i en 7-trins-model, hvor virksomhedens andel analyseres på baggrund af en række spørgsmål, som i Svensk Aktionærforenings erfaring har vist sig at være afgørende for vurderingen af langsigtet udvikling. Baseret på dine svar på disse spørgsmål beregner Hitta kursvinnare til hvilke prisklasser det er værd at købe, holde eller sælge.

Resultaterne er klare og lette at fortolke.

Trin 1 – Historisk salgsudvikling

I det første trin analyserer du det historiske salg. Baseret på dette oprettes en trendlinje / prognose for fremtidig salg.

 

Trin 2 – Historisk fortjenesteudvikling

I det andet trin analyserer du den historiske profittrend, hvor du også overvejer de underliggende årsager til fortjenesteudviklingen og hvordan disse faktorer vil udvikle sig i fremtiden.

 

Trin 3 – Rentabilitetsanalyse og fortjeneste

I det tredje trin foretager du en rentabilitetsanalyse og en overskudsprognose for de næste fem år. Du kan også vælge, hvilken metode du skal bruge til at forudsige fremtidig fortjeneste. Vejledning i beslutningerne gives i programmet.

 

Trin 4 – Udbytteprognose

I det fjerde trin analyserer du det historiske udbytte og laver en prognose for selskabets udbytte fem år fremover. Det gør du, fordi en akties samlede afkast ikke kun er en kursudvikling, men også dens udbytte, det såkaldte direkte afkast.

Trin 5 – P / E-prognose

I det femte trin foretager du en prognose for aktiens P / e-ratio i de næste fem år. Som grundlag for prognosen bruger du de historiske P / e-tal, den historiske pris- og overskudsvækst og din overskudsprognose.

Trin 6 – Kursprognoser

I det sjette trin foretager du en prognose for kurset om fem år med støtte fra dine vurderinger i de foregående trin.

Trin 7 – Prisklasse, risikovurdering og afkast

I den syvende og sidste etape beregner vinderne af vinderne tre kursusintervaller. De forskellige intervaller beskriver til hvilke priser en aktie er værd at købe, holde eller sælge Beregningerne af intervallerne er baseret på prisforudsigelsen i trin 6. Det er derfor i sidste ende det overskudsprognose, du har foretaget tidligere, og P / e-tallene,  som du specificerer den kontrol hvordan intervaller.

Tilgængelige aktier

Hitta kursvinnare indeholder grundlæggende data fra alle virksomheder på Stockholm Stock Exchange, NGM Equity, Nordic MTF og Spotlight markedet. For Hk Pro og Hk Pro plus tilføjes pris og grundlæggende data for virksomhederne på den danske og finske børs. Du kan også købe amerikanske aktiedata og svenske makrodata.

Brugeroprettede værdipapirer

Du har mulighed for at oprette dine egne værdipapirer. Når du gør det, skal du selv registrere nøgletal for virksomhederne. Det kan være interessant, hvis du ejer aktier i et selskab, der ikke er noteret på nogen af de svenske/danske børser, hvorfra programmet henter grundlæggende data, såsom et udenlandsk selskab.


Firma oplysninger

Hitta kursvinnare indeholder virksomhedsoplysninger, hvor virksomhedernes aktiviteter præsenteres, information om ejere, insiderhandel osv. præsenteres i det omfang, informationerne leveres af virksomhederne.