Show/Hide Toolbars

Hitta kursvinnare - Hjälpmanual

Navigation: Urval/Sök

Introduktion

Scroll Föregående Topp Nästa Fler

Den här modulen hjälper dig att söka fram bolag baserat på nyckeltal, signaler, TA indikatorer och formationer.

 

Sökning

Välj först om du vill begränsa ditt urval i börslistor, branscher, bevakningslistor eller portföljer. Bevakningslistor och portföljer förutsätter att du har skapat dem. Därefter väljer knappen Visa, då ser du samtliga bolag i det urvalet.

 

För att begränsa urvalet kan du lägga till filter och söka. Det gör man genom att klicka på kugghjulssymbolen ikon_kugghjul och därefter lägg till filter.

 

 

Du kan exempelvis välja att söka fram bolag som har haft en försäljningstillväxt och en vinsttillväxt över 10% i snitt de senaste fem åren. Välj då lägg till filter -> Förs.tillväxt 5 år. Välj därefter större än-tecken ">" och värdet 10. Välj därefter lägg till filter en gång till och välj Vinsttillväxt 5 år och fyll i på motsvarande sätt.

 

Exempel_sokning

 

Klicka OK och sedan Sök.

 

För att sortera urvalet på någon av kolumnerna, klickar du i huvudet på motsvarande kolumn. Om du klickar en gång till på samma ställe, sorteras listan i omvänd ordning istället. Du ser en liten pil på den rubrik som listan är sorterad efter. Du kan justera bredden på kolumnerna genom att klicka med markören på kanten av en kolumnrubrik. Då ändras markören till en dubbelriktad pil som du kan dra till önskad bredd.

 
Välja vad som ska visas
Med knapp kolumner till höger anger du vad som ska visas i listan. Kryssa i vad som ska visas.
Kolumnväljare
 

Uppdatera

Med knappen Uppdatera så uppdaterar du din sökning med den senaste datan.

 

Flikar

Det finns två stycken förinställda flikar, en för nyckeltal och en för signaler. (högerklicka och välj "Återställ" för att återgå till förinställning).
Utöver det kan du själv skapa egna flikar som visar olika värdepapper och kolumner. Du kan t.ex. skapa en flik som visar din befintliga portfölj och en för bevakningslista.

 

Flikar

 

Inställningar

I inställningar kan du på olika hantera förinställda sökkriterier. Du kan exempelvis importera/exportera, kopiera, ändra och skapa nya.